Ký sinh trùng Phần I - PGS.TS Phạm Văn Thân

Giáo trình Ký sinh trùng được biên soạn cho đối tượng là Cử nhân điều dưỡng. Ngoài các vấn đề chung về khoa học ký sinh trùng, tác giả nhấn mạnh về lấy bệnh phẩm để làm chuẩn đoán, xét nghiệm, chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân ký sinh trùng, truyền thông - giáo dục sức khỏe về vệ sinh ký sinh trùng.

Từ khóa: Ký sinh trùng, Tài liệu Ký sinh trùng, Tài liệu điều dưỡng, Điều dưỡng kí sinh trùng, Kiến thức về ký sinh trùng, Giáo trình Ký sinh trùng

pdf 186 trang | Chia sẻ: tvs_yersin | Ngày:05/10/2014 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận