Giáo trình Thực hành phục chế ảnh - Kỹ thuật làm mịn da với Neat Image và photoshop: Phần 1

Giáo trình giới thiệu cách khai thác, sử dụng Plug-in chuyên dùng Neat Image để làm mịn da, giảm nhiễu hạt trên ảnh qua 17 bài tập hướng dẫn làm mịn da, kết hợp với việc sử dụng các lệnh cơ bản có trong photoshop CS4,... Mời các bạn tham khảo 8 bài tập đầu tiên qua phần 1 ngày sau đây.

Từ khóa: Thực hành phục chế ảnh, Phục chế ảnh, Kỹ thuật làm mịn da, Làm mịn da với Neat Image, Làm mịn da với photoshop, Nâng cấp ảnh

pdf 135 trang | Chia sẻ: tvs_yersin | Ngày:25/07/2016 | Lượt xem:180 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận