Giáo trình Di truyền học: Phần 1 - ĐH Đà Nẵng

Giáo trình Di truyền học: Phần 1 trình bày bản chất của vật chất di truyền, sao chép DNA, cơ sở tế bào học của tính di truyền, các quy luật di truyền của Mendel, tương tác gen. Mời bạn đọc tham khảo phần 1 tài liệu.

Từ khóa: Di truyền học, Giáo trình Di truyền học Phần 1, Vật chất di truyền, Sao chép DNA, Cơ sở tế bào học, Tính di truyền

pdf 110 trang | Chia sẻ: tvs_yersin | Ngày:05/10/2014 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận