Giáo trình di truyền học - Phạm Thành Hổ

Giáo trình di truyền học gồm 6 phần và 20 chương, cụ thể phần I trình bày về di truyền học cổ điển, phần II trình bày về cơ sở phân tử của tính di truyền, phần III các nội dung về biến dị, phần IV là các vấn đề liên quan đến di truyền học vi sinh vật, phần V là phần về di truyền học phát triển cá thể và di truyền học tiến hóa, phần VI trình bày về ứng dụng của di truyền học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Từ khóa: Di truyền học, Giáo trình di truyền học, Di truyền học cổ điển, Di truyền học tiến hóa, Ứng dụng của di truyền học, Di truyền học người

pdf 618 trang | Chia sẻ: tvs_yersin | Ngày:05/10/2014 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận