Ebook Truyền tinh nhân tạo cho bò

Truyền tinh nhân tạo cho bò là một cuộc cách mạng về công nghệ chăn nuôi từ giữa thế kỷ trước. Nhờ kỹ thuật này những con bò đực giống xuất sắc nhất thế giới có thể được phối giống một cách nhân tạo cho đàn bò cái ở bất cứ nơi nào ta muốn. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Ebook Truyền tinh nhân tạo cho bò"do PGS.TS. Đinh Văn Cải, ThS. Nguyễn Ngọc Tấn biên soạn.
Đăng nhập để bình luận