Bài giảng Tổng quan du lịch - Phạm Trọng Lê Nghĩa

Nội dung của bài giảng bao gồm những vấn đề khái quát như: Các khái niệm cơ bản về du lịch; lịch sử hình thành, phát triển của du lịch thế giới, du lịch Việt Nam; điều kiện phát triển du lịch; loại hình và các lĩnh vực kinh doanh du lịch; sản phẩm du lịch. Đồng thời, bài giảng còn đề cập đến những vấn đề khác của hoạt động du lịch như lao động du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Những nội dung đó làm chìa khóa để người học đi sâu vào nghiên cứu và tìm hiểu các môn chuyên ngành sau này.

Từ khóa: Bài giảng Tổng quan du lịch, Tổng quan du lịch, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh du lịch, Sản phẩm du lịch, Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

pdf 136 trang | Chia sẻ: tvs_yersin | Ngày:05/10/2014 | Lượt xem:189 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận