Bài giảng Tổng quan du lịch - Phạm Trọng Lê Nghĩa

Bài giảng Tổng quan du lịch được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học. Bằng lý thuyết và những tình huống thảo luận (case studies), sinh viên được yêu cầu hiểu được toàn bộ cấu trúc của ngành du lịch, là cơ sở để sinh viên, học sinh tìm hiểu sâu hơn các lĩnh vực khác của ngành du lịch: Kinh doanh lữ hành, kinh doanh nhà hàng-khách sạn, quản lý, điều hành chương trình du lịch hướng dẫn du lịch.

Từ khóa: Tổng quan du lịch, Bài giảng tổng quan du lịch, Kinh doanh lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Kinh doanh nhà hàng-khách sạn, Lý thuyết du lịch

pdf 141 trang | Chia sẻ: tvs_yersin | Ngày:05/10/2014 | Lượt xem:174 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận